Sesli Hedef

Dino Çü Video izle Dinle

Ser singa min rabu bo azadiye firya çu
Bu kevokek sipi bo aşitiye firya çu..

Axe xeber neda kesek nizan kuda çu
Dilemin şewitand bu agirek pekya çu
Min xebera te bihist aqil serem tekva çu
Oy…. oy…..

Bila baye zagrose behna te ji mınre tere bıne
Siya bejna bılınd bı rojava bısıne
Bıbe xewnek şeve waremın bı xapıne
Tü durı te nabınım waremın bı evıne
Bıla evına dılem be te şewı nemıne
Oy….oy….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: