Sesli Hedef

2009 Öss Taban Puanları ve Kontenjan Listeleri, 2009 Oss Taban Puanlari ve Kontenjan Listeleri, öss taban puanlari, öss kontenjan, listesi , listeleri öss kontonjan, ek kontenjan, 2009,

YÖK Genel Kurulu, 2010 yılından itibaren yükseköğretime geçişte uygulanacak yeni sınav sistemi konusunda karara vardı. Alınan karara göre üniversitelere giriş sınavı 2010 yılından itibaren iki aşamalı yapılacak.
Alınan karara göre üniversitelere giriş sınavı 2010 yılından itibaren iki aşamalı yapılacak. Birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavıö olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınav olacak. İkinci aşama ise Lisans Yerleştirme Sınavları olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşacak. YÖK Genel Kurulu’nda 2010 yılında uygulanacak üniversiteye giriş sistemi ile ilgili değişiklik kararını
aldı. YÖK’ten yapılan açıklamada ortaöğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı sınav yapılacağı
kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. İkinci aşaması ise lisans yerleştirme sınavları olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşmaktadır. Yükseköğretime geçiş sınavı ortaöğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabii tutulacağı Yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. Bu sınav adayların açık öğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanını,
lisans programlarına yerleştirilebilmesi için yapılacak lisans yerleştirme sınavlarına girebilmeleri için asgari başarı puanını belirler.
LYS 5 SINAVDAN OLUŞACAK
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açından temel
belirleyici olanlarından sorular sorulacak.
Bu sınavda Türkçe dil ve anlatım, temel matematik, sosyal
bilimler ve fen bilimleri alanlarından sorular sorulacak.
Yapılan açıklamaya göre Lisan Yerleştirme Sınavları (LYS) adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanı belirlenecek.
LYS; matematik, geometri sınavı (LYS1), fen bilimleri
sınavı (LYS2), Türk dili ve edebiyatı, coğrafya 1 sınavı (YLS3), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu) sınavı (LYS4), Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) olmak üzere 5 alanda yapılacak. Bu sınavlar kapsamına birden fazla dersin yer alması halinde adayın her bir ders için aldığı puan ayrı ayrı hesaplanacak.
LYS’de alınan puanlar matematik-fen (MF), Türkçe-Matematik (TM), Türkçe-Sosyal (TS) ve Yabancı Dil (Y) olmak üzere 4 grupta hesaplanacak. Matematik-Fen grubu puan için LYS1 ve LYS2’den Türkçe-Matematik grubu puan için LYS1 ve LYS3’den sınava girecek. Türkçe-Sosyal Grubu puan için LYS3 ve LYS4’ten, yabancı dil grubu ise LYS5’den sınava girecek. Bunlardan her bir gruba giren puanın hesaplanmasında YGS’deki temel matematik ve Türkçe testleri de belli bir oranda etkili olacak.
Bu puan türlerinin her birinde ayrıca MF1, MF2, MF3 veya FM1, FM2, FM3 veya TS1, TS2, TS3 veya YD1, YD2, YD3 gibi “tasniflerinö oluşturulabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
“2547 sayılı kanunun 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak; YGS’deki test puanları üzerinden belirli yeterliliklerin aranması, LYS’deki derslere ait testlerin o sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki testlerin o puan türünün hesaplanmasındaki ağırlıkları, üniversitelerden görüş almak suretiyle puan türlerinin niteliğini ve niceliğinin belirleme, aynı yüksek öğretim programı için birden fazla puan türü tanımlanması hususları ile yükseköğretime geçiş sisteminin gereksinim duyduğu diğer konular YÖK Genel Kurulu tarafından daha sonraki toplantılarında karara bağlanacaktır.
YÖK’ün bu yılki sınavda herhangi bir değişiklik yapılması ile ilgili halen bir karar alınmazken edinilen bilgiye göre 2009 ÖSS’de herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: